Dyslexie

Het woord dyslexie betekent letterlijk ‘beperkt lezen’.

Er is nog veel discussie over het ontstaan van dyslexie, maar meestal is de oorzaak gelegen in het slecht functioneren van de fonologische taalverwerving. Het is een hardnekkig probleem waarbij lezen of spellen op woordniveau moeilijk is. Het automatiseren van het lezen en/of spellen loopt dus fout. Kinderen met dyslexie leveren zeer grote inspanningen om het lezen te verwerven, maar de letter- en woordherkenning blijft moeizaam verlopen. Dyslexie valt niet altijd meteen op. Kinderen kunnen het vaak wegsteken ( bij lichte vormen) en leren er op een bepaalde manier mee omgaan.

Er zijn verschillende vormen van dyslexie, van licht tot zeer ernstig, en deze hangen samen met specifieke problemen die mensen ondervinden tijdens het lezen. Dyslexie komt niet alleen tot uiting bij het lezen, maar ook vaak bij het schrijven. Bovendien kan dyslexie samen voorkomen met andere problemen zoals aandachtsproblemen, dyscalculie, gedragsproblemen, spraak- en taalproblemen, …

De problemen bij dyslexie kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën. Ten eerste kun je problemen ondervinden met het herkennen van het visuele woordbeeld.  Daarnaast kun je ook moeite hebben met het begrijpen van taal en klanken.

Een voorbeeld van dyslexie : bij een woord blijven de eerste en de laatste letter staan, maar de letters ertussenin worden door elkaar gehusseld. Letters middenin het woord kunnen ook verspringen. Jongeren vertellen wel eens dat de letters ‘dansen’ op hun blad of scherm. Dit maakt het lezen erg moeilijk en vermoeiend voor mensen met dyslexie. In de praktijk zien we kinderen met dyslexie vaak in de ogen wrijven tijdens het lezen. Dit is een automatische reflex omdat zij geen vaststaand beeld zien tijdens het lezen.

Voor het kind is het erg belangrijk dat de school of ouder(s) tijdig de signalen opmerken om hun kind te helpen.

 

Enkele tips hoe je kan omgaan met dyslexie bij jonge kinderen :

  • Deel jouw zorgen mee aan de leerkracht en zorgcoördinator.
  • Bestempel jouw kind niet als lui of dom omdat het lezen/spellen niet goed verloopt.
  • Motiveer, bemoedig, vertel dat je begrijpt dat hij/zij het moeilijk heeft. Wees een luisterend oor en leg het boek ook eens gewoon aan de kant. Gefrustreerd een tekstje moeten lezen als huiswerk na een lange inspannende dag op school heeft geen nut! Maak lezen leuk!

 

Enkele tips hoe je kan omgaan met dyslexie bij jongeren en adolescenten :

Het verwerken van het schoolwerk gaat steeds moeilijker en langzamer. De teksten worden te lang en de woorden worden te ingewikkeld. Probeer als ouder een gesprek aan te gaan met de school. Misschien is er baat bij therapie bij een logopedist. Vraag informatie op over compenserende (voorlees)software. Dit kan voor vele kinderen een verademing zijn!

Enkele tips hoe je kan omgaan met dyslexie als volwassene :

Sommigen zijn gedurende hun schoolcarrière erg inventief geweest met het leren omgaan van hun leesproblemen. Toch blijft het lezen en/of schrijven een opgave.

Compenserende software op je pc/laptop/tablet/smartphone,… kan helpen. Dit kan u zowel thuis als op het werk ondersteunen.

Welke stappen kan je ondernemen als je een vermoeden hebt van dyslexie?

  • Praat erover met de leerkracht, zorgcoördinator, vertrouwenspersoon.
  • Ga eens langs bij een logopedist waar therapie kan opgestart worden. Blijven er hardnekkige problemen bestaan dan kan de logopedist u helpen met het verkennen van compenserende software.
  • Overleg met school welke bijkomende ondersteuning er in de klas kan geboden worden : meer tijd, voorlezen van toetsen en examens, werken op de computer, gratis voorleessoftware, teksten thuis voorbereiden,….

Wees vooral geduldig en begripvol. Erken dat er een probleem is en onderneem actie in functie van uw kind!

 

Enkele nuttige links :

www.sprankel.be

www.adibib.be : digitale leerboeken en werkboeken

www.luisterpuntbibliotheek.be : Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking of visusbeperking

www.sensotec.be

Meer info:

Neem gerust contact op via 0474 55 39 94 .

of celine.cornelis@believe-med.be

Gerelateerd

Sportspecifieke revalidatie

Sporten is gezond maar af en toe loopt het ook eens mis en raak je ...

Hoe kan jij deze zomer het beste uit je vakantie halen en zorgeloos genieten?

...dringend nood aan vakantie omdat je werkomgeving je energie vreet ...

Rugklachten bij kinderen

Rugklachten bij kinderen komen veel vaker voor dan je zou denken! De ...