Ergotherapie en covid-19

Ergotherapie en covid-19

Covid-19 is een lelijk virus met heel wat gevolgen.In het begin heb je een plots verlies van geur en smaak, kortademigheid, hoesten, koorts, vermoeidheid,…. Ook nadat het virus uit het lichaam is, en men dus ‘’negatief’’ is, blijft de patiënt toch heel wat klachten hebben.

Ze gaan een lang herstel tegemoet, ervaren nog een lange tijd kortademigheid,dyspnoe tijdens inspanning, hoesten, grote vermoeidheid, verminderde geur- of smaakzin,…

Dit zorgt er voor dat het gewone leven verstoord wordt. En dit is zeer frustrerend!

 

Patiënten die covid-19 hebben doorgemaakt zijn niet zomaar genezen!

Ergotherapie is een heel belangrijke hulp bij het herstel van het dagelijkse leven na Covid-19.

De ergotherapeut doet dit via oefeningen, advies, aanreiken van bepaalde hulptechnieken:

 

=> Doseren van energie tijdens ADL activiteiten:

– De ADL activiteiten worden opgesplitst, vb. door inlassen van pauzes, en niet zoals vroeger allemaal na elkaar uitgevoerd

– Gebruik van hulpmiddellen vb. een douchestoel, handvaten in de badkamer, verhoogde stoel bij het koken of strijken, …

 

=> Opbouwen van conditie rekening houdend met de ademhaling en hartslag:

– Fietsen op een hometrainer, progressief opbouwen in duur en intensiteit

– Evenwichtsoefeningen

– Conditie training

 

=> Zelfredzaamheid verhogen:

– Aanleren transfers zit<- ->stand, zit<- ->lig

– Aanreiken van tijdelijke hulpmiddelen vb. rollator, kruk, stok, handvaten, …

 

De ergotherapeut helpt dus om zo goed mogelijk adem en energie te gebruiken. Hierdoor wordt het  terug mogelijk om het dagelijks leven te hervatten en traag alles terug op te bouwen.

Het doel van de therapeut is de patiënt “beter “ maken, maar ook te leren omgaan met het hier en nu. De patiënt en zijn familie bewust te maken van zijn ‘tijdelijke’ beperkingen, zijn grenzen te leren aanvoelen en te respecteren.

De therapeut wordt de steun en toeverlaat tijdens dit zowel fysiek als emotioneel lang herstel.

Kortom nadat je covid-19 hebt doorgemaakt is de kous niet altijd af. Het lichaam kan  nog lang erna tegenwerken, moeite hebben,…

Het is dan ook belangrijk om dit niet te negeren maar het aan te pakken. Met enkele simpele tips kan het herstel makkelijker verlopen en kan de persoon zich langzaamaan terug de oude voelen.

 

Heb jij vragen rond de fysieke moeilijkheden na Covid-19?

Wil jij graag eens een ergotherapeut consulteren om te kijken wat deze voor jou kan betekenen?

Wil je graag die vermoeidheid en kortademigheid aanpakken?

Neem vrijblijvend contact op met onze ergotherapeut Jorka Ring

Jorka.ring@believe-med.be

0479 73 01 95

Gerelateerd

Sportspecifieke revalidatie

Sporten is gezond maar af en toe loopt het ook eens mis en raak je ...

Hoe kan jij deze zomer het beste uit je vakantie halen en zorgeloos genieten?

...dringend nood aan vakantie omdat je werkomgeving je energie vreet ...

Rugklachten bij kinderen

Rugklachten bij kinderen komen veel vaker voor dan je zou denken! De ...