De invloed van stress op ons lichaam

De invloed van stress op ons lichaam

(donderdag 17 februari of 03 maart telkens om 19u)

In ons dagelijks leven zijn we onderhevig aan veel zaken die ons stress geven, ook wel stressoren genoemd. We moeten presteren op het werk, sportief zijn, gezond eten, klaar staan voor andere, … kortom er wordt zeer veel van ons verwacht. Helaas kunnen we niet aan al deze maatschappelijke voorwaarden voldoen. Ook al willen we heel graag in al deze zaken goed zijn, het heeft een negatieve invloed op onze fysieke en mentale gezondheid. We leven te vaak aan 120% en overschrijden onze grenzen.

Prestatiedruk, hoge verwachtingen en tijdelijke stress zorgen ervoor dat we vooruit gaan in het leven en kunnen voldoen aan de maatschappelijke en individuele verwachtingen. Helaas is ons lichaam niet gemaakt om te lang in deze ‘stresstoestand’ te blijven. Ons lichaam en dus ook onze gezondheid hebben nood aan een goede balans. Deze zorgt ervoor dat we na een drukke of stresserende periode terug kunnen recupereren, zowel mentaal als fysiek.

Als deze balans tussen stress en recuperatie verstoord is, kunnen er klachten ontstaan. Deze zijn zeer uiteenlopend en zijn individueel verschillend. In deze blog is er 1 in het bijzonder die ik wil aanhalen: hyperventilatie.

Wat is ‘hyperventilatie’?

Hyperventilatie betekent letterlijk ‘overademen of te gulzig ademhalen’. De meest gekende vorm is de acute hyperventilatie, waarbij er een duidelijk verkeerd ademhalingspatroon waarneembaar is. Dit uit zich in een acute aanval van te snel en te oppervlakkig ademen. Ondanks dat deze de meest gekende vorm is, is het de minst voorkomende vorm van hyperventilatie. Het treft slechts 10% van alle hyperventilatie patiënten.

Veel meer voorkomend is de chronische hyperventilatie. Dit is een subtiele vorm van overademen. Hierbij gaat het om een psychosomatisch ziektebeeld. Psychosomatisch betekent dat de fysieke klachten onvoldoende verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening en dus in verband staan met onze mentale gezondheid en psychisch welbevinden.

Chronische hyperventilatie en de klachten als gevolg hiervan zijn vaak onzichtbaar voor de buitenwereld maar treffen de patiënt in zijn totaliteit. De mogelijke klachten zijn zeer uiteenlopend zoals spierpijn, gewrichtsklachten, duizeligheid, hoofdpijn, maag- en darmklachten, hartkloppingen, … Door de subtiele aanwezigheid en de uiteenlopende klachten is het vaak moeilijk om dit ziektebeeld te herkennen en te begrijpen.

Belangrijk hierbij is om het niet te zien als een ziekte maar een waarschuwing en bescherming van ons lichaam. De klachten zijn verworven wat betekent dat het ook mogelijk is om deze terug los te laten en de innerlijke rust terug te vinden.

Aanpak

Het loslaten van de klachten is een groeiproces. In BeLieve zorgen wij voor een multidisciplinaire aanpak op jouw maat. Onze life coach, Isabel en kinesitherapeut, Lieselot werken hierbij nauw samen. Samen met ons ga je jezelf gaan ontdekken en vinden we jouw veerkracht terug. We achterhalen wat jou stress geeft en hoe je hiermee kan omgaan. We helpen je om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen, jouw grenzen te leren stellen, om te gaan met je ware gevoelens en emoties, de focus terug te leggen op de dingen die je zin en energie geven, …

Als kinesitherapeut begeleid ik je hierbij en focus mij voornamelijk op het fysieke aspect. Ik leer je technieken aan om fysiek te ontspannen en zo de innerlijke rust terug te vinden.

Overzicht van de kinesitherapeutische aanpak:

  • Sessie1: 1ste in-take gesprek: klachten en stressoren oplijsten en link met stress leggen.
  • Sessie 2: 2de in-take gesprek: uitleg wat stress met ons lichaam doet en de fysiologie van stress uitleggen, stressoren selecteren en mogelijke aanpak hiervan uitleggen.
  • Sessie 3: Buikademhaling aanleren, het fysiologisch belang hiervan uitleggen en tips meegeven.
  • Sessie 4: Start relaxatie lessen.
  • Gedurende de volgende sessies bouwen we de relaxatie sessie op, aangepast aan jouw noden en tempo.
  • Evaluatie gesprek: klachten en stressoren herevalueren .

 

Wens je meer informatie hierover, kom dan zeker naar onze infoavond op donderdag 17/02 of donderdag 03/03 in de tuinkamer van BeLieve.

Tijdens deze infoavond tonen we aan hoe je meer bewustzijn kan creëren rond stress. En hoe we jou via rust, relaxatietherapie, ademhaling …met een traject op maat kunnen ondersteunen in het versterken van jouw veerkracht.

Praktisch: We starten om 19u00 en ronden af rond 21u (kostpijs €5 incl. drankje)

Inschrijven via mail naar isabel.vanneste@believe-med.be of via lieselot.coene@believe-med.be

Lieselot Coene

Kinesitherapeute

0479 84 72 78  of  09 258 81 58

lieselot.coene@believe-med.be

 

Isabel Van Neste

Loopbaancoach & stress & burnoutcoach

0471 87 78 88

isabel.vanneste@believe-med.be

 

 

Gerelateerd

Wat is Blood Flow Restriction Training?

BFRT is een relatief nieuwe vorm van training...

Identiteit, Gender & Seksualiteit als onderdeel van ons leven.

De G en de T staan voor Gender & Trans maar wat houdt dit nu juist in?...

Oromyofunctionele therapie

Mijn kind lispelt. Mijn kind zit steeds met de mond open...