kinderkinesitherapie

Kinderkinesitherapie

 Als nieuwe collega binnen BeLieve help ik graag vanuit mijn specialiteit kinderen en baby’s.

Vaak wordt er gedacht dat kinderen met gewrichts-, spier- of peesproblematieken ook bij mij terecht komen. Eigenlijk worden deze kinderen meestal doorverwezen naar mijn collega kinesitherapeuten die gespecialiseerd zijn in musculoskelatale klachten.

Maar waarvoor kunnen kinderen en baby’s dan bij een kinderkinesitherapeut terecht?

Ik som het graag allemaal eens op!

Psychomotorisch onderzoek en therapie

Wanneer de ouders, (huis)arts, school…. moeilijkheden opmerken bij een kind op vlak van motoriek kan er contact opgenomen worden met een kinderkinesitherapeut. De ouders komen langs voor een gesprek en samen bekijken we waar het moeilijk gaat en wat de hulpvragen zijn vanuit de context én het kind zelf.

In samenspraak met de ouders wordt er een motorisch onderzoek uitgevoerd van het kind op basis van het voorafgaande gesprek. Hierna worden de resultaten samen besproken en wordt er besloten welke therapie er al dan niet opgestart dient te worden.

Afhankelijk van de afgesproken doelstellingen kan er geoefend worden op:

  • Fijne motoriek: knippen, plakken, veters strikken, eten met mes en vork, rits sluiten…
  • Grove motoriek: evenwicht, balvaardigheden, fietsen, springtouwen…
  • Schrijven en voorbereidend schrijven: pengreep, lettervorming, voorbereidende schrijfpatronen…
  • Typ 10: op eigen tempo blind leren typen op een speelse en kindvriendelijke manier. De focus ligt op de cognitieve vaardigheden i.p.v. op repetitieve handelingen.
  • Lichaamsbewustzijn en relaxatie
  • Visueel ruimtelijk inzicht: spiegelen, bouwsels, grondplannen, coördinaten…

Naast de motorische begeleiding ligt de focus ook op het emotionele (zelfvertrouwen, faalangst…), cognitieve en gedragsmatige aspect!

Mijn aanpak draagt dus veel verder dan louter motorische begeleiding en is belangrijk voor de algemene ontwikkeling van het kind.

Ademhalingskinesitherapie

Iedere baby of ieder kind die klachten heeft van de longen en/of luchtwegen kunnen hiervoor bij een kinderkinesitherapeut terecht. De aandacht gaat naar het vrijmaken van de luchtwegen (evacuatie slijmen) door middel van druk op de borstkas, aanleren van een efficiënte neusspoeling en thoraxmobilisaties. De technieken die worden toegepast worden individueel (leeftijd, klachten…) en in samenspraak met de ouders bepaald.

Doelgroep: RSV, longontsteking, astma, mucoviscidose…

 

Ontwikkelingsstimulatie

Er zijn veel varianten in de ontwikkeling van kinderen en in het bereiken van de mijlpalen. Baby’s en ouders kunnen bij een kinderkinesitherapeut terecht voor begeleiding bij:

  • Voorkeurshouding (schedelvervorming, scheefhals)
  • Vertraging bij het bereiken van de mijlpalen: omrollen, kruipen, staan, stappen…
  • Poepschuiven
  • Tenenlopen

Hopelijk hebben jullie een duidelijker beeld na het lezen van deze blog!

Indien jullie nog vragen zouden hebben, kan je mij bereiken via onderstaande gegevens:

 

Nele Van Wingen

0471 17 67 92

nele.vanwingen@believe-med.be

 

 

 

Gerelateerd

Wat is Blood Flow Restriction Training?

BFRT is een relatief nieuwe vorm van training...

Identiteit, Gender & Seksualiteit als onderdeel van ons leven.

De G en de T staan voor Gender & Trans maar wat houdt dit nu juist in?...

Oromyofunctionele therapie

Mijn kind lispelt. Mijn kind zit steeds met de mond open...