Oromyofunctionele therapie

Mijn kind lispelt.

Mijn kind zit steeds met de mond open.

Mijn kind is een extreme duimzuiger.

Mijn kind gebruikt nog steeds een fopspeen.

Mijn kind bijt op de nagels.

Oromyofunctionele therapie is de oplossing!

Wat is oromyofunctionele therapie?

Binnen oromyofunctionele therapie (= OMFT) worden afwijkende mondgewoonten aangepakt. Met afwijkende mondgewoonten bedoelen we onder andere duimzuigen, vingerzuigen, lipzuigen of liplikken, fopspeengebruik, mondademen, foutief slikken en lispelen. Deze afwijkende mondgewoonten kunnen de balans tussen de aangezichtsspieren verstoren. Deze disbalans kan effect hebben op de vormgeving van de mond en dus de stand van de tanden. Vaak is dan ook de spraak verstoord.

Het doel van OMFT is dus het herstellen van het evenwicht tussen de aangezichtsspieren en het afleren van verkeerde reflexen. Op die manier kunnen de vorm en de functie van de mond en het gebit terug hersteld worden. OMFT is een actieve oefentherapie waarbij de ouders fungeren als een co-therapeut.

Wanneer starten met OMFT?

Het al dan niet opstarten van OMFT hangt af van onderstaande factoren.

De leeftijd van het kind: Meestal wordt aangeraden om te starten rond de leeftijd van 5 jaar. Dit hangt af van de motivatie van het kind. Sommige kinderen zijn zich reeds bewust van het probleem, andere kinderen nog niet. OMFT kan echter opgestart worden op verschillende leeftijden.

De motivatie van het kind en zijn/haar omgeving: Het is niet gemakkelijk om langdurig ingeslepen gewoonten te veranderen. Om OMFT te doen slagen is een grote motivatie vereist van zowel het kind als zijn/haar omgeving.

De ernst van de tandheelkundige afwijking: De vorm van de mond en het gebit kunnen zodanig afwijkend zijn dat er geen neusademhaling mogelijk is. Ook vergrote amandelen kunnen neusademhaling onmogelijk maken. In deze gevallen is de samenwerking tussen logopedist, tandarts/orthodontist en NKO-arts noodzakelijk.

De ernst van de logopedische afwijking: De ernst van het afwijkend mondgedrag en het effect op de spraak, bepalen mee het moment waarop OMFT moet opgestart worden.

Hoelang duurt OMFT?

De therapie omvat gemiddeld 15 tot 20 sessies. Het aantal sessies kan individueel sterk verschillen. Bij aanvang van therapie staat er wekelijks een sessie gepland, later worden sessies met langere tussenpozen ingepland. Na afloop van de therapie is het aangewezen om nog een controleafspraak in te plannen.

Wat is de link tussen OMFT en tandheelkunde?

Het is van belang om foutieve mondgewoonten af te leren voor het uitvoeren van een orthodontische behandeling. Dit omdat de kant op herval anders zeer groot is. Zoals hierboven besproken zorgt OMFT voor een evenwicht in de aangezichtsspieren, wat een positief effect heeft op het gebit. Wanneer foutieve mondgewoonten niet werden aangepakt voor een orthodontische behandeling, zullen deze vaak ook na de behandeling een negatief effect hebben op de vorm van de mond. Wanneer deze verkeerde reflexen wel zijn aangepakt, is dit niet het geval en is er dus een grotere kans op een blijvend effect van de orthodontische behandeling.

Een goede wisselwerking tussen de verschillende disciplines is dus van essentieel belang.

Indien u hierover graag meer informatie wenst, contacteer mij gerust via onderstaande gegevens.

 

Maxime Versluys – logopediste

maxime.versluys@believe-med.be

Gerelateerd

Wat is Blood Flow Restriction Training?

BFRT is een relatief nieuwe vorm van training...

Identiteit, Gender & Seksualiteit als onderdeel van ons leven.

De G en de T staan voor Gender & Trans maar wat houdt dit nu juist in?...

Oromyofunctionele therapie

Mijn kind lispelt. Mijn kind zit steeds met de mond open...