Er zijn verschillende vormen van dyslexie en deze hangen samen met specifieke problemen die mensen ondervinden tijdens het lezen, maar ook vaak bij het schrijven ...